De Witjes

PRIVACY BELEID

Uiteraard gaan wij zorgvuldig met je gegevens om. We voldoen aan de voorwaarden en regelgeving die de AVG uiteenzet. Als gegevensverwerker ontvangen klanten een verwerkersovereenkomst van ons.

Privacybeleid website dewitjes.nl

 

Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt.

 

Doeleinden van de gegevensverwerking
Als je een contact- of ander formulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die je ons toestuurt beveiligd verzonden en bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van de e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

 

Bezoekgegevens
Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kunnen het IP-adres van je internetverbinding, het tijdstip van opvragen en gegevens die de browser meestuurt, worden geregistreerd. Deze gegevens worden gebruikt voor foutopsporing op de website en worden na 90 dagen verwijderd. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt. Ook worden er bezoekgegevens bijgehouden via Google Analytics, voor statistische doeleinden. Er zijn maatregelen getroffen (IP adres wordt niet doorgestuurd en er is geen toegang voor derden) om deze gegevens anoniem te houden.

 

Inzage, correctie en recht van verzet

Indien je een relatie met ons bedrijf hebt, kun je ons per e-mail verzoeken om je persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kun je ons verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kun je ons per e-mail op de hoogte stellen, indien je niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten.

 

Cookies

Naast functionele cookies die gebruikt worden om een optimale website beleving te realiseren, wordt er gebruik gemaakt van Google Analytics. Hierdoor worden ook analytische cookies geplaatst. Dit zijn echter expliciet géén tracking cookies.

 

Aanpassen privacybeleid
Wij behouden ons het recht voor dit privacybeleid aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Aanvullend privacybeleid webshop dewitjes.nl

 

Doeleinden van de gegevensverwerking
Als er een bestelling wordt geplaatst in de webshop, worden persoonsgegevens opgeslagen met het doel om de verwerking van de bestelling soepel te laten verlopen.

 

Gegevens die worden verzameld
Wij werken niet met accounts in de webshop, derhalve worden uitsluitend gegevens per bestelling opgeslagen.

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • E-mailadres
  • IP-adres

 

Derde partijen
Wij werken met een aantal subverwerkers om betalingen en administratie te faciliteren:

  • Mollie: verwerken van betalingen
  • WeFact / SnelStart: opslaan van factuurgegevens en administratie

 

Bewaartermijn
In de webshop worden de volgende termijnen aangehouden voor het bewaren van gegevens:

  • Mislukte bestellingen: 1 maand
  • Geannuleerde bestellingen: 1 maand
  • Voltooide bestellingen: 1 jaar